Informatierisico´s bij bedrijfsovernames groter dan bij fusies

Rotterdam – 10 april 2014 – De afgelopen jaren is het aantal bedrijfsovernames in Nederland bijna verdubbeld. Dat leidt onder medewerkers van overgenomen bedrijven vooral tot grote onzekerheid over baanbehoud. Echter hebben bedrijven geen idee dat hiermee ook het informatiebeheerbeleid op losse schroeven komt te staan. Uit nieuw onderzoek van informatiemanager Iron Mountain blijkt dat medewerkers van overgenomen bedrijven meer bezig zijn met hun eigen rol binnen de nieuwe organisatie, dan met het bewaken en effectief integreren van de informatie.

Overnames en fusies brengen voor medewerkers veel onzekerheden met zich mee. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het informatiebeheer en dus ook voor de waardevolle bedrijfsinformatie die zij in hun bezit hebben.

Een op de drie medewerkers in Europa van een overgenomen bedrijf geeft aan dat er doorgaans geen informatiebeheerbeleid bestaat om administratieve gegevens in de nieuwe organisatie te integreren en klantgegevens te beschermen. Bij medewerkers van overnemende bedrijven, ziet slechts 19 procent dit als punt van zorg. Daarnaast zijn paparassen een hoofdpijndossier bij overnames, 44 procent van medewerkers van overgenomen bedrijven stelt dat er geen procedure bestaat om papieren informatie succesvol te integreren in nieuwe digitale systemen, en 31 procent zegt hetzelfde over het archiefbeheer van papieren documenten.

Twijfels en zorgen
Bij overnames zijn het vooral de medewerkers van overgenomen bedrijven die zich zorgen maken over het samenvoegen van bedrijfsinformatie en het veranderen van informatiebeheersysteem. Voor een derde (33 procent) van de medewerkers is dit een punt van ongerustheid. En bij een bijna even groot deel (34 procent) heerst verwarring over wat nieuwe verantwoordelijkheden zullen zijn. Of gegevens van twee samengestelde bedrijven succesvol kunnen worden samengevoegd, baart 41 procent van medewerkers bij overgenomen bedrijven zorgen, terwijl 34 procent zich afvraagt of de overname de kwaliteit van de gegevens ten goede komt. Een kwart van de medewerkers (27 procent) twijfelt of klanten- en bedrijfsinformatie samengevoegd kan worden en tot slot vreest 17 procent voor overlap en doubleringen in de gegevens.

Fuseren
Bij fusies is het een ander verhaal. Werknemers maken zich in dat geval duidelijk minder druk over de interne veranderingen die samenvoeging van twee organisaties met zich meebrengen, en houden hun aandacht gericht op het beheren, bewaken en data herstel van waardevolle bedrijfsinformatie. Medewerkers houden zich in het fuseringsproces bezig met de belangrijke aspecten van het informatiebeheer, waarbij een slechts kwart van de medewerkers zich zorgen maakt over de toekomstige veranderingen. Daarnaast voelt driekwart (71 procent) van de medewerkers zich gesteund bij het integreren van informatie, wat ook geldt bij de bescherming van klantgegevens. Bijna twee derde (62 procent) van de medewerkers voelt zich ook in dit proces gesteund.

Maak pragmatisch beleid
"Informatiemanagement is vaak een bijzaak wanneer bedrijven fuseren”, zegt Jeroen Strik van Iron Mountain. “Gezien de potentiële waarde van informatie en de wens van de fuserende ondernemingen om kostenstructuren te rationaliseren, zou het echter een prioriteit moeten zijn. Overnames of fusies bieden organisaties de mogelijkheid hun informatiemanagementsysteem te evalueren en eventuele veranderingen consistent door te voeren, informatierisico´s te verkleinen en de toegang tot informatie te verbeteren”.

" Uit ons onderzoek blijkt dat een bedrijfsovername een sterke emotionele impact heeft op medewerkers. Die kan ertoe leiden dat zij de verantwoordelijkheid voor informatieverwerking niet meer nemen. Papieren dossiers zijn het meest kwetsbaar. Vooral omdat veel bedrijven geen effectieve opslag of integratieplannen hebben en zij hierdoor waardevolle bedrijfsinformatie onnodig bloot stellen aan datalekken of dataverlies. Juist in tijden van verandering is een effectief informatiebeheerbeleid gebaat bij sterke communicatie en betrokken medewerkers. Zoals het onderzoek bevestigt, voelen veel medewerkers zich onveilig en in de steek gelaten. Duidelijke communicatie zal medewerkers helpen te begrijpen wat er gebeurt en hoe zij hier een bijdrage aan kunnen leveren. Zo beschermt een bedrijf, gefuseerd of samengesteld, het meest waardevolle bezit, informatie.”


i

Over Iron Mountain
Iron Mountain (NYSE: IRM) is de grootste informatiemanager ter wereld. De diensten die Iron Mountain biedt voor het beheer van fysieke en digitale data, doen de kosten, risico´s en inefficiënties van klanten drastisch dalen. Iron Mountain´s oplossingen zorgen dat klanten hun informatie veilig kunnen bewaren en beter kunnen benutten ongeacht de verschijningsvorm, bedrijfslocatie of bewaartijd van die informatie en documenten en zorgen voor een optimale bedrijfsvoering. Iron Mountain´s diensten verzekeren een correct herstel van data, het voldoen aan wet- en regelgeving en de traceerbaarheid van gegevens en documenten. Sinds 1951 beheert Iron Mountain wereldwijd miljarden informatiedragers en documenten, zoals klantdossiers, bedrijfsadministraties en medische dossiers. Iron Mountain heeft meer dan duizend vestigingen over de hele wereld en beheert 150.000 km archief en 70 miljoen tapes. Grote groei vertonen de diensten voor het digitaliseren en beheren van gedigitaliseerde en bijbehorende bron informatie. Bezoek ook IronMountain.nl.

Meer informatie
Iron Mountain Benelux
Cathelijne Quarré-Bijleveld
(0)615 96 44 78

Iron Mountain EU
Phil Riley
+ 32 (0)470 90 19 52

PublieksWerk
Mariëlle Amahorseya
(0)20 486 21 39


[i] Onderzoek uitgevoerd door Opinion Matters in opdracht van Iron Mountain. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 15 april en 1 mei 2013. De steekproefgrootte bestond uit 5021 medewerkers en leidinggevenden in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.