PwC: ´Beschermende houding maakt dat bedrijven potdicht zitten voor kansen´

Rotterdam (NL), 12 juni 2014 – Vandaag publiceren PwC en Iron Mountain het rapport ´ Beyond Good Intentions´. Dit weerspiegelt de stand van zaken in PwC´s langjarige onderzoek naar het informatiebeheer van het Nederlandse en Europese MKB, en naar de bijkomende kansen en risico´s. In de Nederlandse dienstenmaatschappij en de mondialisering van de productie en handel, mag informatie zonder overdrijven de levensader worden genoemd. Toch daalt dit jaar het Europese cijfer voor gegevensbescherming, de PwC Risk Maturity Index, van 56,8 tot 56,1 punten op een schaal van honderd. Bedrijven lijden aan informatieverlamming, constateert PwC: de wijze waarop zij hun informatie beschermen en omgaan met data herstel, maakt dat bedrijven enerzijds onnodige risico´s lopen en anderzijds potdicht zitten voor vitale kansen.

Op eigentijdse bedreigingen als het lekken en de diefstal van gegevens, reageren bedrijven met bedrijfsstrategieën, -plannen en processen om misstanden te voorkomen. Maar tussen goede voornemens en feilloze uitvoering, gaapt een enorme kloof die een grote bedreiging voor het informatiebeheer en het bedrijfsresultaat vormt. En bovenal blijven door die kloof de gigantische mogelijkheden en kansen liggen om toegevoegde waarde en concurrentievoordeel met die informatie te boeken. Terwijl kapitaliseren toch het eerste doel met bedrijfsinformatie moet zijn.

Het is de tijdgeest die onze bedrijven parten speelt: de verlamde houding in de omgang met waardevolle informatie, doet in vergelijkbare hevigheid opgeld in alle onderzochte landen en marktsegmenten.

Waar bedrijven protectionistisch en passief met archiefbeheer omgaan, zou dat volgens PwC en Iron Mountain innovatief en actief moeten zijn. Het ontbreekt Nederlandse en Europese bedrijven aan het vermogen om informatiebeleid om te zetten in –activiteit.

Lager bewustzijn
Er bestaat volgens het onderzoek een duidelijke correlatie tussen bedrijven die zich beramen op informatierisico´s en organisaties die waardevolle gegevens uit informatie filteren. Maar het daadwerkelijk ontsluiten van de waarde van informatie blijkt een uitdaging voor iedereen.

De ondervraagden stellen dat informatie helpt om de bedrijfsvoering en besluitvorming te verbeteren, beter klantinzicht te verkrijgen en de omzet te verhogen. Maar zij zien ook dat potentiële waardevolle informatie die betrekking heeft op andere bedrijfsprocessen onbenut blijft. Slechts de helft van de Europese bedrijven (51 procent) benut informatie om product- of diensteninnovaties te stimuleren. Daarnaast maakt bijna een kwart van de ondervraagden (21 procent in Europa) gebruik van bedrijfsinformatie om de marktintroductietijd te verlagen. Opvallend daarbij is dat één op de tien organisaties (10 procent in Europa) aangeeft dat informatie wel degelijk de ontwikkelingscyclus van een product of dienst versterkt.

Kloof tussen intentie en actie
Christian Toon, hoofd Information Risk bij Iron Mountain, zegt: "Uit de Information Risk Maturity Index van 2014 blijkt dat de meeste bedrijven nalaten informatie te benutten voor het ontwikkelen en introduceren van betere producten en diensten, het verbeteren van de klantenservice of het aanboren van meer markten. De suggestie dringt zich op dat organisaties niet weten hoe zij dit moeten aanpakken. Het is cruciaal dat bedrijven greep krijgen op hun informatieprocessen, en kiezen voor een verantwoorde en actieve benadering van informatierisico´s en het creëren van meerwaarde uit informatie. Niet alleen om de bedrijfsbelangen veilig te stellen, maar juist om de onderneming te laten bloeien."

Internationaal fenomeen
Claire Reid, PwC Risk Assurance partner zegt: "Overal hebben bedrijven te maken met dezelfde uitdagingen. Ze opereren in een informatielandschap dat toeneemt in omvang, diversiteit en bewegingssnelheid waarbij de vele informatierisico’s evenredig toenemen. Tegelijkertijd is er voortschrijdend inzicht dat informatie benut moet worden om waarde te creëren. Veel bedrijven dénken dat ze hun informatierisico´s en de informatiemeerwaarde begrijpen, maar komen erg traag daadwerkelijk in actie. Bedrijven zouden goed tot zich moeten laten doordringen dat informatie hun waardevolste bezit is."

Een samenvatting van het rapport Beyond Good Intentions: The need to move from intention to action to manage information risk, is te vinden op http://www.ironmountain.nl/risicobeheer/.


 

Over Iron Mountain
Iron Mountain (NYSE: IRM) is de grootste informatiemanager ter wereld. De diensten die Iron Mountain biedt voor het beheer van fysieke en digitale data, doen de kosten, risico´s en inefficiënties van klanten drastisch dalen. Iron Mountain´s oplossingen zorgen dat klanten hun informatie veilig kunnen bewaren en beter kunnen benutten ongeacht de verschijningsvorm, bedrijfslocatie of bewaartijd van die informatie en documenten en zorgen voor een optimale bedrijfsvoering. Iron Mountain´s diensten verzekeren een correct herstel van data, het voldoen aan wet- en regelgeving en de traceerbaarheid van gegevens en documenten. Sinds 1951 beheert Iron Mountain wereldwijd miljarden informatiedragers en documenten, zoals klantdossiers, bedrijfsadministraties en medische dossiers. Iron Mountain heeft meer dan duizend vestigingen over de hele wereld en beheert 150.000 km archief en 70 miljoen tapes. Grote groei vertonen de diensten voor het digitaliseren en beheren van gedigitaliseerde en bijbehorende bron informatie. Bezoek ook IronMountain.nl.

Meer informatie
Iron Mountain Benelux
Cathelijne Quarré-Bijleveld
(0)615 96 44 78

Iron Mountain EU
Phil Riley
+ 32 (0)470 90 19 52

PublieksWerk
Mariëlle Amahorseya
(0)20 486 21 39