Consument wantrouwt de naleving van het ´recht om vergeten te worden´

Rotterdam – 22 mei 2014. De overgrote meerderheid van de mensen (88 procent) heeft er geen idee van wie welke informatie over hem of haar bezit. De voorgestelde Europese richtlijn voor privacybescherming heeft tot doel om bij de verwerking van persoonsgegevens de fundamentele rechten en vrijheden van consumenten te beschermen. Desondanks betwijfelen consumenten of deze richtlijn hen beschermt en of het ´recht om vergeten te worden´ in de praktijk wel werkt. Burgers vertrouwen er niet op dat bedrijven hun gegevens wissen, zelfs niet als dit gevraagd wordt, blijkt uit nieuw onderzoeki van Iron Mountain.

De hervorming van de Europese richtlijn voor privacybescherming komt voort uit de gedachte dat bescherming van persoonlijke gegevens een fundamenteel recht is voor alle Europeanen. Organisaties die dit recht schenden, kunnen volgens de huidige voorstellen een boete van maximaal 2 procent van de wereldwijde omzet verwachten.

Recht om vergeten te worden
Consumenten geven aan dat ze in deze tijd met veel verschillende organisaties contact hebben, zowel online als offline, en zich afvragen wat er met hun gegevens en privacy-gevoelige informatie gebeurt. De voorgestelde wijziging in het Europees recht, stelt de consument in staat bedrijven die informatie over hen bezitten, te verzoeken deze te verwijderen. Bijna drie van de vier consumenten

(72 procent) is er echter niet van overtuigd dat het de moeite waard is te vragen om persoonlijke informatie te laten verwijderen. 83 Procent gelooft er zelfs niet in dat bedrijven persoonlijke informatie zal verwijderen, zelfs als het bedrijf bevestigt dat de gegevens gewist zijn.

Verwarring
Er heerst verwarring over ´het recht om vergeten te worden´. Voornamelijk van welke informatie gevraagd kan worden deze te laten verwijderen. Het merendeel van de ondervraagden meent dat dit geldt voor persoonlijke informatie (89 procent), financiële gegevens (64 procent) en e-mail correspondentie (59 procent). Minder dan de helft meent bovendien dat ze ook opgenomen telefoongesprekken (48 procent) of sociale mediaberichten (41 procent) kunnen laten verwijderen.

"Bijna alles wat we doen, creëert een spoor van informatie die kan worden verzameld, verwerkt en zelfs verspreid. Organisaties die deze informatie verzamelen, moeten zorgvuldig met informatiebeheer omgaan en de gegevens goed beheren en beschermen. De voorgestelde Europese hervorming voor de richtlijn over gegevensbescherming is een eerste stap naar betere bescherming van consumenten", zegt Jeroen Strik van Iron Mountain. “Toch blijkt uit ons onderzoek dat de consument er anders in staat. Ook al delen zij bijna hun hele zakelijke en sociale leven online, zij wantrouwen organisaties op het naleven van verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen. Organisaties kunnen deze negatieve houding wegnemen door consumenten te informeren over het archiefbeheer en hun beleid en procedures.”

“Of informatie zich op papier, online of in een digitale databank bevindt, bedrijven moeten weten welke informatie ze bezitten, waar deze bewaard wordt, en hoe gegevens veilig gewist of hoe zij omgaan met vernietiging archief als daar om gevraagd wordt – en dit op een transparante en verantwoordelijke manier uitvoeren”, vervolgt Strik. “Het digitaliseren van belangrijke papieren documenten zou een goede eerste stap zijn voor veel bedrijven. Hierdoor kunnen gegevens worden samengevoegd in een centrale database. Bedrijven hebben veel te winnen bij het opbouwen van vertrouwen en het voldoen aan wet- en regelgeving. Vertrouwen leidt tot loyaliteit en trouw drijft de verkoop op.”


i Iron Mountain ondervroeg 1257 volwassenen in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Over Iron Mountain
Iron Mountain (NYSE: IRM) is de grootste informatiemanager ter wereld. De diensten die Iron Mountain biedt voor het beheer van fysieke en digitale data, doen de kosten, risico´s en inefficiënties van klanten drastisch dalen. Iron Mountain´s oplossingen zorgen dat klanten hun informatie veilig kunnen bewaren en beter kunnen benutten ongeacht de verschijningsvorm, bedrijfslocatie of bewaartijd van die informatie en documenten en zorgen voor een optimale bedrijfsvoering. Iron Mountain´s diensten verzekeren een correct herstel van data, het voldoen aan wet- en regelgeving en de traceerbaarheid van gegevens en documenten. Sinds 1951 beheert Iron Mountain wereldwijd miljarden informatiedragers en documenten, zoals klantdossiers, bedrijfsadministraties en medische dossiers. Iron Mountain heeft meer dan duizend vestigingen over de hele wereld en beheert 150.000 km archief en 70 miljoen tapes. Grote groei vertonen de diensten voor het digitaliseren en beheren van gedigitaliseerde en bijbehorende bron informatie. Bezoek ook IronMountain.nl.

Meer informatie
Iron Mountain Benelux
Cathelijne Quarré-Bijleveld
(0)615 96 44 78

Iron Mountain EU
Phil Riley
+ 32 (0)470 90 19 52

PublieksWerk
Mariëlle Amahorseya
(0)20 486 21 39