Vaardigheden Informatiemanagers Zwakste Schakel

Informatiemeerwaarde In Gevaar!

Rotterdam (NL), 28 mei 2015– Directies en informatiemanagers vrezen dat er in de toekomst geen meerwaarde uit informatie zal worden geput. Gebrekkige beheersing van vaardigheden is de oorzaak, blijkt uit onderzoeki van wereldwijd informatiemanager Iron Mountain. Zo is volgens directies en informatiemanagers het vermogen om waarde toe te voegen door inzicht en analyse nihil. En heerst er onvermogen deze vervolgens te combineren met een strategische visie en bedrijfsdoelen. Dit vormt een risico voor de toekomstige meerwaarde van informatie.

Het gebrek aan vaardigheden is volgens de respondenten veroorzaakt door het veranderende informatielandschap. Zo geeft bijna de helft (49 procent) van de Europese informatiemanagers aan dat hun rol en hun verantwoordelijkheden de afgelopen vijf jaar aanzienlijk zijn veranderd. Dit heeft er volgens hen toe geleid dat er een kloof is ontstaan tussen het beheersen en toepassen van de juiste informatievaardigheden om meerwaarde uit informatie te putten.

Vaardigheden

Vier op de tien directieleden en informatiemanagers zijn zich ervan bewust dat veranderingen met het oog op de toekomst van belang zijn. Voornamelijk wanneer het gaat om strategische inzichten en het begrip van de bedrijfsdoelstellingen. Maar wanneer het gaat over het vermogen om effectief waarde toe te voegen door strategische inzichten en analyse zijn de meningen echter verdeeld. Directies achten het analyse- en adviesvermogen van informatiemanagers niet hoog, 45 procent maakt zich dan ook zorgen. Daarentegen maakt ook 38 procent van de informatiemanagers zich hier zorgen over.

Om als informatiemanager van waarde te blijven in de nabije toekomst zijn volgens directies en informatiemanagers specifieke vaardigheden vereist:

  • De mogelijkheid om meerwaarde uit informatie te putten, volgens 30 procent van de directies en 28 procent van de informatiemanagers;
  • Het creëren van strategische inzichten en het bewustzijn van bredere bedrijfsdoelen, volgens 23 procent van de informatiemanagers en 29 procent van de directies.

Gebreken

“Het onderzoek onthult een zorgwekkend gebrek aan analytische- en strategische vaardigheden die nodig zijn om meerwaarde uit informatie te halen, "zegt Sue Trombley van Iron Mountain. "Zowel directies als informatiemanagers zijn verantwoordelijk en moeten de gebreken aanpakken. Directies moeten ervoor zorgen dat de desbetreffende informatiemanagers effectief geïntegreerd worden in alle bedrijfsprocessen en de professionele ontwikkeling krijgen die ze nodig hebben. Daarnaast moeten informatiemanagers zich de vaardigheden eigen maken die nodig zijn om aan de toekomstige informatiebehoeften te voldoen. Informatie is tenslotte een belangrijk bedrijfs-asset, waar met zorg met omgegaan moet worden."

Over Iron Mountain

Iron Mountain (NYSE: IRM) is de grootste informatiemanager ter wereld. Met 67 miljoen vierkante meter onroerend goed in meer dan 1.000 vestigingen in 36 landen, kan Iron Mountain klanten wereldwijd bedienen. Iron Mountain´s oplossingen zorgen dat klanten hun informatie veilig kunnen bewaren en beter kunnen benutten ongeacht de verschijningsvorm, bedrijfslocatie of bewaartijd van die informatie en documenten en zorgen voor een optimale bedrijfsvoering. Iron Mountain´s diensten verzekeren een correct herstel van data, het voldoen aan wet- en regelgeving en de traceerbaarheid van gegevens en documenten. Sinds 1951 beheert Iron Mountain wereldwijd miljarden informatiedragers en documenten, zoals klantdossiers, bedrijfsadministraties en medische dossiers. Bezoek ook IronMountain.be.

Meer informatie

Iron Mountain Benelux
Jennifer Amsterdam
+31 (0653) 81 25 64

Iron Mountain EU
Phil Riley
(0)470 90 19 52

PublieksWerk
Mariëlle Amahorseya
+ 31 (020) 486 21 39

iOnderzoek van Coleman Parkes uitgevoerd in opdracht van Iron Mountain. Coleman Parkes ondervroeg directies en informatiemanagers van 900 organisaties met 250 tot 999 medewerkers werkzaam in de maakindustrie, juridische, financiële, farmaceutische of verzekeringssector in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek is online uitgevoerd in januari en februari 2015.