Informatie-meerwaarde blijft vaak onbenut

Iron Mountain en PwC introduceren de állereerste Information Value Index

Rotterdam (NL), 24 september - Slechts vier procent van de bedrijven is in staat de volledige waarde te putten uit de informatie waarover zij beschikken. Hiervan beschikt meer dan een derde (36 procent) niet over de instrumenten en vaardigheden die hiervoor nodig zijn, blijkt uit nieuw onderzoek van wereldwijde informatiemanager Iron Mountain en PwC. Het gevolg hiervan is dat 43 procent van de ondervraagde Europese en Noord-Amerikaanse bedrijven weinig (concurrentie)voordeel uit hun informatie halen, waarvan zelfs 23 procent geen enkel voordeel uit informatie weet te putten.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.800 Europese en Noord-Amerikaanse zakelijke leiders, van middelgrote bedrijven (meer dan 250 werknemers) en grote organisaties (meer dan 2500 werknemers).

Information Value Index

De resultaten van het PwC-onderzoek hebben geleid tot de Information Value Index die meet hoe goed de bedrijven in verschillende landen momenteel hun informatie beheren en hier hun (concurrentie)voordeel uit weten te putten. Met een gemiddelde Information Value Index van 50,1 (47,3 in Europa - 52,9 in Noord-Amerika), blijkt dat de nipte meerderheid van de bedrijven - ongeacht hun grootte, geografische ligging of sector - nog een lange weg hebben te gaan voordat ze de volledig waarde van hun informatie kunnen benutten.

Een overgrote meerderheid van de zakelijke leiders (67 procent van de EU - 75 procent Noord-Amerika) veronderstelt dat zij momenteel het maximale resultaat uit hun informatie halen. Maar een kritische blik op de middelen die de organisaties hier op dit moment voor gebruiken schetst een ander beeld.

Data-analisten

Een kwart (27 procent in Europa - 22 procent in Noord-Amerika) van de ondervraagden heeft geen data-analisten in dienst om meerwaarde uit informatie te halen. Bij de bedrijven die wel data-analisten in dienst hebben ontbreekt het de data-analisten aan cruciale vaardigheden (23 procent in Europa - 21 procent in Noord-Amerika) of ontbreekt het hen aan inzicht in de toepassingsmogelijkheden (23 procent - 25 procent in Europa en 22 procent in Noord-Amerika) die nodig is informatie te laten fungeren als ondersteuning bij besluitvormingsprocessen, gerichte marketingcampagnes en het verbeteren van (bedrijfs-)processen en innovatie. Deze informatie kan bijdragen aan een positief bedrijfsrendement.

Onwetendheid

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel organisaties er niet in slagen om de enorme informatiestroom binnen hun organisatie effectief te beheren. Bijna een op de vijf gelooft zelfs dat bedrijven niet weten welke informatie zij überhaupt bezitten (16 procent - 18 procent in Europa en 12 procent in Noord-Amerika), hoe het zich door het bedrijf beweegt en waar de meest waardevolle informatie (28 per cent - 32 procent in Europa en 23 procent in Noord-Amerika) of meest kwetsbare informatie zich bevindt (21 per cent - 21 procent in Europa en 20 procent in Noord-Amerika).

“Elke ondervraagde organisatie geeft aan zijn informatie te willen gebruiken om mee te woekeren en te concurreren. Maar deze bedrijven worden daarin beperkt door een gebrek aan specifieke vaardigheden, technische mogelijkheden en door hun bedrijfscultuur. Er is een kloof tussen willen en kunnen, die wordt erkend tot op directieniveau. Slechts een kwart van de zakelijke leiders geeft aan dat ze voordelen uit hun informatie kunnen putten, zoals door snellere en betrouwbaarder besluitvormingsprocessen, snellere productontwikkeling, kostenbesparing of verbeterde acquisitie van nieuwe klanten en het behoud van klanten. Beheren en benutten van waardevolle informatie om concurrentievoordeel te boeken, is van vitaal belang voor het lange termijn-succes en hoort hoge prioriteit op de directie-agenda te hebben”, zegt Jeroen Strik van Iron Mountain.

Meest ondergewaardeerde activa

In een reactie op het onderzoek, zegt Richard Petley van PwC: “Informatie is een van de meest ondergewaardeerde activa in de commerciële wereld. Elke klanttransactie en elke interactie met belanghebbenden levert markt- en klantinzichten, een kans voor innovatie en potentiele winst. De Information Value Index toont aan dat slechts vier op de honderd bedrijven er alles aan doen om met informatie hun concurrentievoordeel te vergroten. Als het gaat om informatiemanagement, weten veel van ´s werelds toonaangevende organisaties niet wat ze niet weten en proberen ze dit ook niet uit te vinden. In de huidige digitale wereld is informatie inzicht en betekent inzicht macht. Daarbij dalende de kosten van technologie, wat betekent dat het nog nooit zo eenvoudig is geweest om informatie te benutten en het te gebruiken als elke andere activa op de balans. De introductie van de Information Value Index stelt een nieuw ijkpunt waarmee organisaties kunnen meten hoe hun informatie wordt benut.”

Een samenvatting van het rapport, Seizing the information advantage: How organisations can unlock value and insight from the information they hold, is te vinden op www.ironmountain.be/nl/pwc.

Over Iron Mountain

Iron Mountain (NYSE: IRM) is de grootste informatiemanager ter wereld. Met 67 miljoen vierkante meter onroerend goed in meer dan 1.000 vestigingen in 36 landen, kan Iron Mountain klanten wereldwijd bedienen. Iron Mountain´s oplossingen zorgen dat klanten hun informatie veilig kunnen bewaren en beter kunnen benutten ongeacht de verschijningsvorm, bedrijfslocatie of bewaartijd van die informatie en documenten en zorgen voor een optimale bedrijfsvoering. Iron Mountain´s diensten verzekeren een correct herstel van data, het voldoen aan wet- en regelgeving en de traceerbaarheid van gegevens en documenten. Sinds 1951 beheert Iron Mountain wereldwijd miljarden informatiedragers en documenten, zoals klantdossiers, bedrijfsadministraties en medische dossiers. Bezoek ook IronMountain.nl.

Meer informatie

Iron Mountain Benelux
Cathelijne Quarré-Bijleveld
(0)615 96 44 78

Iron Mountain EU
Phil Riley
+32 (0)470 90 19 52

PublieksWerk
Mariëlle Angenent
(0)20 486 21 39


Iron Mountain en PwC ondervroegen 1800 zakelijke leiders uit verschillende sectoren (energie sector, financiële sector, juridische sector, de maakindustrie en engineering, gezondheidszorg (alleen US) verzekeringssector en de farmaceutische sector), in Noord-Amerika (VS en Canada) en vijf Europese landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk). De antwoorden op 36 vragen van de vragenlijst vormen de basis voor de Information Value Index. PwC en Iron Mountain gebruiken de verklaringen om de kern van de organisatie te schetsen (beleid en cultuur) en de technische mogelijkheden (vaardigheden en instrumenten) en de daaraan verbonden voordelen die informatie vertegenwoordigt.


iDeze cijfers bevatten niet de resultaten van de 150 Noord-Amerikaanse gezondheidszorgorganisaties. De onderzoeksgroep betreft daarom 1650 respondenten in plaats van de 1800 respondenten.