De toekomstbestendigheid van de informatiemanager staat flink onder druk

Informatiemanagers moeten ´anders werken én anders denken´, vinden hun werkgevers

- - - Beroepsvereniging AIIM heeft het onderzocht voor Iron Mountain - - -

Rotterdam (NL), 19 februari 2016 – De informatiemanager als bewaker van bedrijfs-documenten, moet zichzelf opnieuw uitvinden. Leidinggevenden zien hem of haar in de nabije toekomst niet zozeer als beheerder, maar vooral als een analytische professional met een groot veiligheidsbewustzijn, die creatief kan denken, en die verandering kan begeleiden. Iron Mountain heeft er onderzoek naar gedaan met AIIM, de wereldwijde vereniging voor informatieprofessionals.

Als de huidige informatiemanager in 2020 op zijn eigen functie moet solliciteren, kan hij in de problemen raken. Werkgevers hebben hooggespannen verwachtingen van de informatieprofessional van de volgende generatie.

Hij of zij moet een bekwame risicobeheerder zijn,

  • met vaardigheden op het gebied van beveiliging en gegevensveiligheid, volgens de helft van de onderzochte leidinggevenden (50%),
  • met vaardigheden voor het beheer van informatie en inhoud over verschillende platforms en in diverse formaten (47%),
  • en met vaardigheden tot data-analyse (44%).

De bevindingen zijn een weerklank van een eerder diepteonderzoek uit 2015 en wekken de indruk dat het vak technischer wordt en dichter tegen dat van de data-analisten en IT-collega´s aan komt te liggen. Maar dat is nog niet genoeg. Volgens het laatste rapport verwachten werkgevers van de informatieprofessional dat die ook:

  • bedrijfsmatige kansen genereert op basis van de bedrijfsinformatie, en
  • ondersteuning biedt bij ingrijpende bedrijfsveranderingen zoals fusie, overname of desinvesteringen, vanwege bijvoorbeeld het beëindigen van bedrijfsactiviteiten.

Zachte vaardigheden
De studie onthult een zorgwekkende discrepantie tussen wat werkgevers verwachten en wat hun informatiemanagers momenteel bieden. Als het aankomt op ´zachte´ vaardigheden is de kloof het grootst in de vaardigheden om veranderingen te managen. Van de onderzochte managers vindt 70% dit heel belangrijk, maar slechts de helft van de informatiemanagers vertrouwt erop dat zij ook over die gewenste vaardigheden beschikken.

Zelf waardeert 56% van de informatiemanagers zijn ervaring in het trainen van mensen; zijn communicatievaardigheden (47%) en zijn vaardigheden om collega´s te begeleiden (52%). Maar van de werkgevers waardeert slechts 21% die communicatievaardigheden en slechts 12% geeft om de mentoreigenschappen.

Innovatieve eigenschappen
Positieve waardering is er voor het belangrijkst geachte zachte kenmerk van informatieprofessional: zijn of haar innovatieve denkkracht. 72% Van de werkgevers vraagt erom: 62% van de informatieprofessionals denkt die te kunnen bieden. De vaardigheid om relaties te kunnen bouwen en onderhouden, waarderen beiden ongeveer even vaak als belangrijk, namelijk 57% van de werkgevers en 62% van de informatieprofessionals.

Persoonlijke ontwikkeling
“Het gaat tegenwoordig om het beheren van informatie in een snel digitaliserende wereld. Bedrijven hebben daarom allemaal hetzelfde doel voor ogen: veiligheid, voldoen aan wet- en regelgeving en tegelijkertijd het analyseren van waarde uit de bedrijfsinformatie om concurrentievoordeel te boeken en omzet te genereren”, zegt Jeroen Strik, Iron Mountain´s directeur voor de Benelux. “Werkgevers vragen eenvoudigweg de vaardigheden die daartoe benodigd zijn. Om tot de informatieprofessionals van de volgende generatie te behoren, is het belangrijk de technische, analytische en leidinggevende vaardigheden aan te scherpen, en zelfstandig te denken, te kunnen bemiddelen en te kunnen begeleiden. Anders vormen automatisering, de collega-analisten en de IT afdeling een bedreiging. Informatieprofessionals aanvaarden de veranderingen en ontwikkelen zich mee.”

Meer informatie biedt het Engelstalige AIIM-rapport: What will it take to be a NextGen InfoPro?


Over Iron Mountain

Iron Mountain (NYSE: IRM) is de grootste informatiemanager ter wereld. Met 67 miljoen vierkante meter onroerend goed in meer dan 1.000 vestigingen in 36 landen, kan Iron Mountain klanten wereldwijd bedienen. Iron Mountain´s oplossingen zorgen dat klanten hun informatie veilig kunnen bewaren en beter kunnen benutten ongeacht de verschijningsvorm, bedrijfslocatie of bewaartijd van die informatie en documenten en zorgen voor een optimale bedrijfsvoering. Iron Mountain´s diensten verzekeren een correct herstel van data, het voldoen aan wet- en regelgeving en de traceerbaarheid van gegevens en documenten. Sinds 1951 beheert Iron Mountain wereldwijd miljarden informatiedragers en documenten, zoals klantdossiers, bedrijfsadministraties en medische dossiers. Bezoek ook IronMountain.nl.

Meer informatie

Iron Mountain Benelux
Jennifer Amsterdam
(0653) 81 25 64

Iron Mountain EU
Phil Riley
+ 32 (0)470 90 19 52

PublieksWerk
Mariëlle Angenent
(020) 486 21 39


iNext Generation Information Management Professional, AIIM and Iron Mountain, February 2016

iiColeman Parkes for Iron Mountain. Coleman Parkes surveyed business decision makers and records and information managers at 900 organisations with between 250 and 999 employees, within the healthcare, public sector, retail, legal, financial services/insurance, pharmaceutical, manufacturing and energy sectors, in the UK, France, Spain, the Netherlands and Germany and in the US. Research was undertaken online in January/February 2015.