An interview in progress- Iron Mountain
Toegang en beveiliging van bedrijfsinformatie

Onderwerpen: Compliancy | Het Nieuwe Werken | Van papier naar digitaal

De digitale revolutie heeft geleid tot een exponentiële toename van de hoeveelheid informatie die aan medewerkers beschikbaar wordt gesteld. Nog nooit was het zo makkelijk om informatie te kopiëren en door te sturen naar een collega naast je of aan de andere kant van de wereld. Medewerkers delen, uploaden en downloaden en de grenzen tussen persoonlijke en zakelijke apparaten worden steeds vager.

Archief- En Informatiebeheer: Een Goed Begin Is Het Halve Werk-De Basisprincipes Van Voorbereiding Op Risico's | Iron Mountain
Archief- En Informatiebeheer:Een Goed Begin Is Het Halve Werk - De Basisprincipes Van Voorbereiding Op Risico's

Onderwerpen: Archiefbeheer

Een geslaagd archief- en informatiebeheer vergt planning, organisatie en een strategie voor het beheer van fysieke en digitale documenten. Vanaf de creatie en actief gebruik tot veilige opslag, permanente opslag of geplande vernietiging. Een goed archief- en informatiebeheer helpt uw organisatie informatierisico's te beperken, kosten te beheren en het fundament te leggen voor analyse van 'big data'. Archief- En Informatie Be Heer : Een Goed Begin Is Het Halve Werk | Iron Mountain
Archief- En Informatiebeheer: Een Goed Begin Is Het Halve Werk

Een geslaagd archief- en informatiebeheer vergt planning, organisatie en een strategie voor het beheer van fysieke en digitale documenten vanaf het allereerste begin, door actief gebruik van veilige opslag, permanente opslag of geplande vernietiging. Een goed archief- en informatiebeheer helpt uw organisatie informatierisico's te beperken, kosten te beheren en het fundament te leggen voor analyse van 'big data'.


Digitaal versus papier: IT versus facility? | Iron Mountain
Digitaal versus papier: IT versus facility?

Onderwerpen: Archiefbeheer

Op strategisch niveau onderschrijven veel organisaties het belang van een geïntegreerd beleid op het gebied van fysiek en digitaal documentenbeheer, dat vaak bij twee afzonderlijke afdelingen – FM en ICT – is ondergebracht. Het ligt ook voor de hand omdat in de praktijk vaak zowel voor fysiek als voor digitaal dezelfde veiligheidseisen gelden op het gebied van vernietigingsverplichtingen en toegangscontrole.