Iron Mountain Speaks Up:  Data Ethics | Iron Mountain
Iron Mountain Speaks Up: Data-ethiek

Privacy en databescherming vormen de twee pijlers van Iron Mountain’s reputatie als betrouwbare bewaker en partner. Onze bedrijfsidentiteit en marktwaarde zijn gebaseerd op de ethische en gerechtvaardigde behandeling van data.
Introducing Iron Mountain Speaks Up | Iron Mountain
Introducing Iron Mountain Speaks Up

At Iron Mountain we pride ourselves on being a trusted guardian and partner to our customers. It’s a mission that defines us, and its impact is felt in everything we do across all layers of our organisation.

Oplossingen voor compliance kwesties in archiefbeheer | Iron Mountain
Oplossingen voor compliance kwesties in archiefbeheer

Volledige compliance voor archiefbeheer is een ideaal dat om de 'best practices' binnen de gehele organisatie vraagt. De vanzelfsprekendheid waarmee de beste oplossingen worden ingezet als het gaat om het offreren van uw producten of diensten, zou ook bij compliance issues moeten gelden. Om meer aandacht voor compliance te krijgen, dient u allereerst bewustwording te creëren rond de issues. Als u binnen uw organisatie een verantwoordelijke community weet op te bouwen, dan voedt u begrip en acceptatie rond dit ideaal.