Document Retention Guide

Records Management and Retention

Nederlandse bewaartermijnengids

Deze gids geeft een overzicht van de regelgeving over bewaartermijnen. Tevens helpt deze gids u om documenten per type en bedrijfsfunctie te classificeren en geeft u informatie over de landenspecifieke regels.