Een Goed Begin Is Het Halve Werk

Download PDF

Deze snelgids helpt u bij het plannen, maken en beheren van retentieschema's voor uw bedrijf.

Met een goed georganiseerd informatie- en documentbeheer kunt u de fysieke en digitale records van uw bedrijf plannen, organiseren en onder controle houden. Vanaf het creëren van de gegevens, het actieve gebruik ervan tot de veilige vernietiging of gebruik als big data. Uw bewaartermijnen vormen de sleutel tot een goed records management. Deze stap is belangrijk, niet alleen om compliance te verzekeren maar ook om de kosten in de hand te houden. Ook waarborgt u dat uw informatie op het juiste moment beschikbaar is, onafhankelijk van waar deze zich bevindt.

Uw Mensen Hebben Informatie Snel Nodig

Wat is Een Retentieschema?

Uw retentieschema is een beleid binnen uw organisatie dat de juridische en compliance-eisen vastlegt om te waarborgen dat uw documenten:

 • Toegankelijk zijn met een juiste identificatie
 • Worden bewaard zolang dit door wet- en regelgeving wordt vereist en operationeel nodig is
 • Door gemachtigd personeel worden afgevoerd aan het einde van de bewaartermijn

Een goedgekeurd retentieschema dient als overzicht voor de bewaarperiode en de afvoer van documenten. Dit wordt ondersteund door uw beleid voor informatie- en documentbeheer: een kaderdocument dat het juiste beheer beschrijft van papieren en elektronische records, vanaf de creatie tot de afvoer ervan.

Waarom is Een Retentieschema zo Belangrijk?

Uw schema omvat alle verschillende documenten die in uw organisatie worden gemaakt en gebruikt, onafhankelijk van de media. Het geeft aan hoelang elke documentklasse moet worden bewaard om te voldoen aan eisen van weten regelgeving en operationele behoeften. U kunt hierbij de hulp inroepen van een externe deskundige, die de relevante wet- en regelgeving van uw bedrijfstak kent. Zo wordt uw beleidsplan juridisch beter onderbouwd en wint het aan geloofwaardigheid. De vereiste bewaarperiodes kunnen verschillen, en hangen af van uw vestigingsplaats, het land en de bedrijfstak. De medewerking van uw afdelingen legal, compliance en de verschillende business unit-teams en functies door de organisatie heen, helpen een organisatiebrede acceptatie te bereiken. Als u beschikt over beleid en dit toepast, is dit een bewijs van de inspanningen die u levert - een belangrijke factor bij rechtszaken, audits of andere onderzoeken.

Slechts 29% van de bedrijven in Europa en 21% van de bedrijven in Noord-Amerika controleren hun trainingsprogramma's op effectiviteit.

Beyond good intentions, The need to move from intention to action to manage information risk. Een rapport van PwC in samenwerking met Iron Mountain

Wat Zijn De Voordelen Van Bewaartermijnen?

Het is essentieel dat u voldoet aan wet- en regelgeving. Een goed beheerd retentieschema doet echter meer:

 • Reductie van opgeslagen documenten waardoor u ook op kostbare kantoorruimte bespaart
 • Beperking van kosten verbonden aan rechtszaken
 • Terugbrengen van het risico op gegevensinbreuk
 • Beheersing van het documentvolume
 • Sneller en nauwkeuriger kunnen opvragen van documenten
 • Toegankelijk maken van waardevolle informatie

Snel Geïnformeerde Klanten Komen Terug

Hoe ga ik Hiermee Aan de Slag?

Informatie- en documentbeheer begint met kennis over welke documenten uw business units creëren en ontvangen. Als u eenmaal weet wat u hebt, is de volgende stap een indeling van uw documenten per functie, klasse en type. Bijvoorbeeld:

 • Documentfunctie: accounting
 • Documentklasse: crediteuren/debiteuren
 • Documenttype: rapporten van contante betalingen

Binnen de functies worden de documenten gegroepeerd in klassen met vergelijkbare bedrijfsprocessen en vergelijkbare eisen op regelgevings- en operationeel gebied ten aanzien van de bewaarperiode. Hoe duidelijker de verschillen tussen de klassen zijn, hoe beter een gebruiker of technologie een document goed zal kunnen classificeren. In de regel worden tussen 50 en 100 klassen gebruikt per schema. Dit hangt echter af van de complexiteit van uw organisatie. Aan elke documentklasse wordt vervolgens een bewaartermijn of -regel verbonden.

Als u niet zelf vanaf nul wilt beginnen, kunnen externe teams u helpen om sneller een classificatieschema op te stellen. Zij ondersteunen u ook bij het onderzoek naar de toepasselijke wet- en regelgeving om uw specifieke bewaartermijnen vast te stellen.

We hebben ook een gedetailleerde bewaartermijnengids opgesteld met meer informatie en advies.

Ga naar de bewaartermijnengids van Iron Mountain

Voor het opstellen van uw business case voor het beheren en verkleinen van uw archief, kunt u hier onze PowerPoint presentatie downloaden, compleet met ons onderzoek.