European Retention Guide 2014

Records Management and Retention

Europese bewaartermijnengids

Deze gids vergelijkt de regelgeving over bewaartermijnen in heel Europa. Deze informatie is essentieel voor bedrijven die hun risico's willen minimaliseren en aan regelgeving willen voldoen. De indeling per land is bijzonder handig.