Risico's elimineren met intelligente strategieën voor gegevensbescherming

Het succes van het bedrijfsleven is tegenwoordig gebaseerd op gegevens. Daarom behandelen we gegevens als een cruciale asset. En hoewel we begrijpen hoe belangrijk effectieve gegevensbescherming is, zijn er gevallen waarin ondoordachte omstandigheden de tekortkomingen van de meest gedegen strategieën kunnen blootleggen.

In dit rapport leert u:

  • dat niet alle gegevens thuis horen op schijf of in een cloudgebaseerde back-up;
  • de nadelen van connected back-ups;
  • voorbereidingen te treffen voor calamiteiten.