Digitaal versus papier: IT versus facility?

Digtaal versus Papier

Veel organisaties onderschrijven het belang van een geïntegreerd beleid op het gebied van fysiek en digitaal documentbeheer, dat vaak bij twee afzonderlijke afdelingen – FM en ICT – is ondergebracht. Maar hoe ver zijn organisaties daar in werkelijkheid mee? En in hoeverre zijn de taken en verantwoordelijkheden tussen IT en facility duidelijk afgebakend?