Informatiebeheer in het middensegment van de wereldmarkt

Informatiebeheer in het middensegment van de wereldmarkt | Iron Mountain

Risico's versus voordelen

Informatie is de sleutel tot nieuwe producten, betere klantrelaties en innovatie waarmee uw bedrijf de sprong voorwaarts kan maken. Tegelijkertijd staat informatie voor veel bedrijven ook voor het risico op grote datalekken en het -wat minder ingrijpende- probleem van kwijtgeraakte documenten.

Informatie is een krachtige aanjager van vooruitgang, en moet tegelijkertijd beschermd worden tegen incidenten en misbruik. Hoe weten middelgrote bedrijven tussen deze twee uitersten de balans te vinden?

In ‘Informatiebeheer in het middensegment van de wereldmarkt - risico versus voordeel’ wordt ingegaan op recent onderzoek dat gedaan is onder middelgrote bedrijven in Noord-Amerika en West-Europa.

Onze bevindingen wijzen erop dat het internationale middensegment er klaar voor is om informatie in te zetten als impuls voor vooruitgang, maar dat essentiële beleid- en controlemiddelen waarschijnlijk nog missen.

Download de whitepaper en ontdek:

  • Hoe informatie wordt gewaardeerd door het middensegment van de markt.
  • Waarom bedrijven het lastig vinden om de potentiële waarde van informatie optimaal te benutten.
  • Wie een rol speelt in het verkleinen van informatierisico's.

Gebruik onze kennis om informatie effectiever te beheren.