Facturen, personeelsdossiers, jaarrekeningen. Voor de meeste zakelijke documenten gelden wettelijke bewaartermijnen. Hoe lang moet u ze in het archief houden of op uw pc laten staan? En wanneer mag (of moet!) u gearchiveerde documenten verwijderen?

Een effectief programma voor documentbeheer is essenieel om je bedrijfsrisico en de kans op kostbare juridische processen, veroorzaakt door het vernietigen van informatie vóór, of het bewaren van informatie ná de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn, tot een minimum te beperken.

TIP: Bekijk ook de webinar  'Bewaartermijnen en retentieschema’s: de sleutel tot goed documentbeheer'