Onze branche-experts zijn bij uitstek geschikt u te helpen bij de unieke uitdagingen van het beheer, de opslag, de bescherming en het herstel van juridische informatie. Advocaten en advocatenkantoren hanteren regelmatig vertrouwelijke informatie die het hoogste niveau van beveiliging op het gebied van elektronische opslag vereisen, evenals een efficiënt stroomlijningsproces in informatiemanagement. Dankzij onze expertise en de mogelijkheden van gespecialiseerde softwaretechnologie, bieden wij op de klant afgestemde diensten voor het beheren, opslaan, beveiligen en herstellen van juridische gegevens en dossiers. Wij kunnen u helpen uw personele bezetting maximaal te benutten en uw kosten op efficiënte wijze in de hand te houden.

Gezien de explosieve groei van elektronische informatie en de behoefte aan meer controle in eDiscovery, is het belangrijk om gelijke tred te houden met veranderingen. Door nauw samen te werken met uw medewerkers bij het analyseren van uw specifieke eisen en behoeften, helpen wij u bij het ontwikkelen van een allesomvattend, geïntegreerd informatiebeheerprogramma. Wij kunnen u bijstaan bij het:

  • Terugdringen van risico's van diefstal, malversatie en non-compliance. Dit doen we door implementatie van best practices voor het bewaren, beheren en vernietigen van dossiers en voor alle soorten media, kantoorruimte en kantoorlocaties
  • Verhogen van de productiviteit en responsiviteit door gestroomlijnde documentopslag, opvraagbaarheid van en toegang tot documenten
  • Beheren van tijdsgevoelige aanvragen voor inzage in stukken, interne onderzoeken en documentaanvragen door regulerende instanties met behulp van de services eDiscovery en Litigation Support van Iron Mountain
  • Stroomlijnen van de overgang naar een elektronische rechtspraktijk door het integreren van elektronisch documentbeheer en gegevensback-up in uw werkprocessen
  • 24/7 faciliteren van documenttoegang en -ontsluiting door middel van onze digitaliseringservices en image archiveringservice
  • Aanpakken van kwesties op het gebied van intellectueel eigendom met een gespecialiseerde escrow-service voor technologie, domeinnaambeheer en services voor het archiveren van beeld en geluid
  • Maximaliseren van uw gebruik van kantoorruimte, hardware en IT-personeel, terwijl u de kosten en logistiek minimaliseert op basis van het extern opslaan van dossiers

Wij bieden complete oplossingen voor het beheer van dossiers en documenten, waarmee u uw informatie en documenten volledig onder controle houdt en uw kosten transparant maakt.