Archief- En Informatiebeheer: Een Goed Begin Is Het Halve Werk-De Basisprincipes Van Voorbereiding Op Risico's | Iron Mountain
Archief- En Informatiebeheer:Een Goed Begin Is Het Halve Werk - De Basisprincipes Van Voorbereiding Op Risico's

Onderwerpen: Archiefbeheer

Een geslaagd archief- en informatiebeheer vergt planning, organisatie en een strategie voor het beheer van fysieke en digitale documenten. Vanaf de creatie en actief gebruik tot veilige opslag, permanente opslag of geplande vernietiging. Een goed archief- en informatiebeheer helpt uw organisatie informatierisico's te beperken, kosten te beheren en het fundament te leggen voor analyse van 'big data'. Archief- En Informatie Be Heer : Een Goed Begin Is Het Halve Werk | Iron Mountain
Archief- En Informatiebeheer: Een Goed Begin Is Het Halve Werk

Een geslaagd archief- en informatiebeheer vergt planning, organisatie en een strategie voor het beheer van fysieke en digitale documenten vanaf het allereerste begin, door actief gebruik van veilige opslag, permanente opslag of geplande vernietiging. Een goed archief- en informatiebeheer helpt uw organisatie informatierisico's te beperken, kosten te beheren en het fundament te leggen voor analyse van 'big data'.


Digitaal versus papier: IT versus facility? | Iron Mountain
Digitaal versus papier: IT versus facility?

Onderwerpen: Archiefbeheer

Op strategisch niveau onderschrijven veel organisaties het belang van een geïntegreerd beleid op het gebied van fysiek en digitaal documentenbeheer, dat vaak bij twee afzonderlijke afdelingen – FM en ICT – is ondergebracht. Het ligt ook voor de hand omdat in de praktijk vaak zowel voor fysiek als voor digitaal dezelfde veiligheidseisen gelden op het gebied van vernietigingsverplichtingen en toegangscontrole.
De kloof tussen commitment en actie als het gaat om informatiebeheer.

De derde jaarlijkse Information Risk Maturity Index van Iron Mountain en PwC vertelt u hoe middelgrote en grote ondernemingen in Europa en Noord-Amerika informatierisico beheren en wat hen tegenhoudt hun informatie in een bedrijfsmiddel om te zetten. Met het door ons geboden inzicht kunt u de prestaties en vooruitgang van uw bedrijf evalueren.